Smatrate li potrebnim i korisnim uvođenje montaže (ugradnje) kamena u sklopu praktične nastave?
DA 84,1%
 
NE 15,9%
 
Ukupno glasova: 252
Zatvori prozor