2020-08-06 09:42:29

IZRADA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA ZA KLESARE

Dragi maturanti klesari

još jednom napominjemo informacije o izradi završog rada.

Od 17.8 do 21.8. održat će se izrada završnog rada u školskoj radionici temeljem vaše prijave za pristupanje završnom ispitu.

U ponedjeljak 24.8. s početkom u 8:00 održat će se pisanje eseja iz hrvatskog jezika  te u 10:00 pismeni ispit iz predmeta: petrografija, zaštita na radu, tehnologija obrade kamena i klesarske konstrukcije. Ispit traje 2 školska sata.

U utorak 25.8 s početkom u 8:00 održat će se usmena obrana rada.

Ponovite predmete koje treba odgovarati i želim vam svima puno uspjeha.

Sretno


Klesarska škola Pučišća