2020-07-30 09:15:01

PRIJAVA IZRADE ZAVRŠNOG RADA - KLESARI - 1. ROK -OBAVEZNO

Dragi učenici završnog razreda klesara

izradu i obranu završnog rada nakon odrađene praktične nastave i stečenih svih ostalih uvjeta za njegovo polaganje možete prijaviti na donjem linku:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FvJamzTGgEurAgyaPQKQkWS1Cm291X5Mh-bjbiuIImlUMVhDOTcyUVBJTjVNSEdXRTZDOE0wMlVQUy4u

Prijava je obavezna. Prema njoj se pilaju komadi koje ste dimenzionirali za izradu završnog rada.

Srdačan pozdrav


Klesarska škola Pučišća