2020-06-10 13:27:01

OBRANA ZAVRŠNOG RADA - KLESARSKI TEHNIČAR

Prostoručno crtanje u sklopu obrane završnog rada klesarskih tehničara održat će se dana 15.6. (ponedjeljak) s početkom u 8:00.

Početak usmene obrane isti dan s početkom u 12:30 nakon pauze za odmor i ručak.

Sretno svima smiley


Klesarska škola Pučišća