2020-01-08 11:35:01

DRAGI UČENICI , POŠTOVANI KOLEGE

Budući da smo u velikom manjku sa satima iz svima poznatih razloga u ovu subotu, 11.1.2020. odrađivat ćemo raspored od ponedjeljka.                                                  

                                                          Vidimo sesmiley


Klesarska škola Pučišća