2017-08-30 08:59:00

NATJEČAJI za radna mjesta

Poštovani/e,

dana 02. studenog 2017. oglašeni su natječaji za sljedeća radna mjesta:

1. nastavnik/ca fizike na neodređeno nepuno radno vrijeme - 8 sati tjedno

2. nastavnik/ca fizike na određeno nepuno radno vrijeme - 6 sati tjedno

3. nastavnik/ca praktične nastave na određeno nepuno radno vrijeme - 35 sati tjedno

4. nastavnik/ca teorijsko-stručnih predmeta na neodređeno puno radno vrijeme

5. nastavnik/ca predmeta vođenja malog poduzeća na određeno nepuno radno vrijeme - 4 sata tjedno

6. nastavnik/ca organizacija i obračuna radova na određeno nepuno radno vrijeme - 8 sati tjedno.

Svu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen i na web stranicama hzz-a.

U privitku možete vidjeti detalje natječaja i svu potrebnu dokumentaciju.

Srdačan pozdrav,

Karmela Šegvić


Klesarska škola Pučišća